Scotte pillefyr

Scotte 16 kw fyr på DOR kedel

Pillefyret er opsat i 2007 som erstatning for et 13 år gammel oliefyr. Sammen med fyret blevet gammel skorsten erstattet med ny, og en vandvarmer (kombineret el og fyr) på 100 liter blev opsat. Ved samme lejlighed blev taget på bagbygningen også udskiftet med nyt med ekstra 100 mm isolering.

Kræver lidt daglig/ugentlig arbejde på ca. 1½ time om ugen til rengøring af brænder, kedel og pillebeholder, samt til påfyldning af piller.

Pillefyret forsynes fra en 300 liter beholder. 

Pillerne produceres i Danmark af Stampemøllen i Ribe og leveres i 16 kg sække – www.stampemoellen.dk.

Anlægget kører i princippet automatisk som et moderne olie-/gasfyr.

Anlægget har indtil videre kørt uden de store problemer. Forbruget af reservedele (sliddele) har været to el-tændere og en fotocelle, samt en ny smelteslange. Ialt en udgift på ca. 1200,- kr.

Det gennemsnitlige pilleforbrug – siden opstart 31. maj 2007 og til nu – er på ca. 17 kg om dagen til opvarmning af ca. 140 kvm, samt godt varmt brugsvand.